Akustik

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker for akustik i lokaler i fødevareindustrien.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet af den i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

Vejledningen har endvidere været forelagt Fødevaredirektoratet, Erhvervs- og Boligstyrelsen samt Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, hvis bemærkninger er indarbejdet.

Vejledningen indeholder til sidst en tjekliste til brug ved indretning af lokaler. Tjeklisten sikrer, at de nødvendige overvejelser er foretaget inden nybygning og ombygning af lokaler.
----------------------------------------------------------------------
Indhold:

1. Hvorfor forbedre akustikken?
2. Krav til de akustiske forhold
3. Hygiejne- og rengøringskrav
4. Brandkrav 
5. Lys 
6. Støv og fibre
7. Varmeisolering og fugt 
8. Mekanisk styrke 
9. Korrosion 
10. Akustiklofter
11. Lydabsorberende vægbeklædninger 
12. Bafler
Henvisninger 
Tjekliste ved byggeri og nyindretning
af lokaler (A, B, C og D) 

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Støj

Sidetal: 27

Udgivelsesår: 2004