Forebyg/håndtér sygefravær - tips og inspiration til ledere

Find råd og værktøjer til, hvordan I kan samarbejde om at skabe et godt fundament og et fælles ejerskab for arbejdsmiljøet og fraværsindsatsen på arbejdspladsen. Det handler om at sætte fokus på det fravær, som faktisk kan forebygges.

At bevare og udvikle et arbejdsmiljø, som skaber fremmøde fremfor fravær, er en proces, som I løbende skal arbejde med, holde i gang og forfine. Og det kan kun lade sig gøre i et tæt samarbejde mellem ledelsen, medarbejderrepræsentanterne og medarbejderne.

Pjecen er primært henvendt til ledere med personaleansvar, men kan også bruges af tillidsvalgte. Det er gennem jeres samarbejde, I kan skabe en arbejdsplads med godt arbejdsmiljø, høj trivsel og lavt sygefravær.

I pjecen får du som leder tips og redskaber til at:

  • skabe dig et overblik over jeres udgangspunkt
  • øge din selvindsigt og blive mere bevidst om, hvordan I agerer ift. sygefravær.
  • kommunikere klart og tydeligt.
  • skabe fælles ansvar for trivslen og fraværet på arbejdspladsen gennem medarbejderinddragelse.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Psykisk arbejdsmiljø

Sidetal: 13

Udgivelsesår: 2022