Facebook - BFA Industri
Tilmelding Nyhedsbrev
Del: - -

Strategi 2022-2025

Strategien gælder for perioden 2022-2025. Den er et redskab for Rådet og udvalgene, så det sikres, at indsatsen bygger på målrettede overvejelser og valg.

Strategien for 2022-2025

Strategien skal sikre, at de tildelte midler anvendes så målrettet og effektivt som muligt for at styrke arbejdsmiljøet i industrien.

Rådets lovgrundlag

BFA Industri's arbejde er defineret i arbejdsmiljøloven § 14a: ”Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for Rådets område bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø.”

Rådets strategiske position

Rådet er sammensat af repræsentanter fra både arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer og har dermed en unik strategisk position.

Rådets sammensætning sikrer, at de metoder og værktøjer, som BFA Industri finansierer dækker både arbejdstageres, lederes og arbejdsgiveres behov og dermed understøtter samarbejdet om et bedre arbejdsmiljø på virksomhederne.

Effekten af BFA Industri's midler forstærkes således, fordi parterne i et samspil selv bidrager til udviklingen af metoder og værktøjer.

Strategiske temaer:
BFA Industri vil i de kommende år prioritere følgende strategiske temaer, der understøtter de i trepartsaftalen prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2030.

  • Formidling
  • Arbejdsulykker
  • Muskel- og skeletpåvirkninger
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Kemi
  • Andre væsentlige brancherettede emner f.eks. allergi, støj og indeklima
  • Arbejdspladsnære aktiviteter

Se og download strategien for 2022-2025.


Du kan hente rådets tidligere strategi her: Strategi for 2017-2020


Senest revideret den 09. oktober 2023