Facebook - BFA Industri
Tilmelding Nyhedsbrev

Strategi 2017-2020

Strategien gælder for perioden 2017-2020. Den er et redskab for Rådet og udvalgene, så det sikres, at indsatsen bygger på målrettede overvejelser og valg.

Strategien for 2017-2020

Strategien skal sikre, at de tildelte midler anvendes så målrettet og effektivt som muligt for at styrke arbejdsmiljøet i industrien.

Rådets lovgrundlag

BFA Industri's arbejde er defineret i arbejdsmiljøloven § 14a: ”Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for Rådets område bistå branchens virksomheder med information og vejledning om arbejdsmiljø.”

Rådets strategiske position

Rådet er sammensat af repræsentanter fra både arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer og har dermed en unik strategisk position.

Rådets sammensætning sikrer, at de metoder og værktøjer, som BFA Industri finansierer dækker både arbejdstageres, lederes og arbejdsgiveres behov og dermed understøtter samarbejdet om et bedre arbejdsmiljø på virksomhederne.

Effekten af BFA Industri's midler forstærkes således, fordi parterne i et samspil selv bidrager til udviklingen af metoder og værktøjer.

Strategiske temaer:
Alle aktiviteter i regi af BFA Industri følger de strategiske temaer, der ligeledes understøtter regeringens plan for ”Fremtidens arbejdsmiljø 2020”:

  • Arbejdsulykker
  • Muskel- og skeletpåvirkninger
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Andre væsentlige brancherelevante emner fx. allergi, støj og kemi
  • Formidling

Se og download strategien for 2017-2020.

Du kan hente rådets tidligere strategi her: Strategi 2014-2016.


Senest revideret den 11. september 2020