Partikelfiltre i tunge køretøjer

I vejledningen beskrives først nogle grundlæggende fakta om partikelfiltre. Derefter gennemgås de arbejdsmiljømæssige udfordringer med rensning og udskiftning af partikelfiltre.

For at skåne miljøet er der i dag krav om, at dieseldrevne køretøjer er forsynet med partikelfiltre, der filtrerer udstødningsgassen før den afledes til omgivelserne. Partikelfiltret er monteret på køretøjets udstødningssystem og tilbageholder de fine sodog askepartikler, der bl.a. har vist sig at være kræftfremkaldende.

Det giver helt naturligt en arbejdsmiljømæssig udfordring, når partikelfiltret skal renses eller udskiftes. Under håndteringen, dvs. afmontering, rensning/udskiftning og påmontering er medarbejderen i kontakt med filtret, og der vil være risiko for sundhedsskadelig påvirkning fra aske og sod.

Der er også en ergonomisk udfordring. Partikelfiltre er tunge. På tunge køretøjer som lastbiler, busser og entreprenørmaskiner vejer de typisk mellem 40 – 45 kg. Partikelfiltre udtages ofte i akavede arbejdsstillinger, og det kan medføre akutte overbelastningsskader og varige påvirkninger på kroppen.

I vejledningen er der især fokus på håndteringerne fra afmontering til rensning samt efterfølgende påmontering, da disse anses som mest belastende. Selve rensningen kan udføres efter flere metoder, og det giver ikke mening at beskrive dem alle her. I stedet gives nogle generelle retningslinjer for de forhold, der bør overvejes ved valg af rensningsmetode.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sidetal: 24

Udgivelsesår: 2014