Stinkskabe

Denne vejledning handler om stinkskabe. Den er bygget op af afsnit som beskriver indretning, brug, konstruktion/valg og kontrol af disse.

Indretning af laboratorier og placering af stinkskabe er afgørende både for funktionen af rummet og for sikkerheden i og omkring stinkskabe.

Et stinkskabs evne til at beskytte brugeren mod udsættelsen for farlige stoffer og materialer afhænger af flere forhold, bl.a. hvorledes skabet indrettes, anvendes, vedligeholdes, vælges og konstrueres.

Vejledningen er derfor bygget op af afsnit som beskriver indretning, brug, konstruktion/valg og kontrol af stinkskabe.

Vejledningen omhandler stinkskabe, som er et delvist lukket arbejdsområde og som har til formål at beskytte brugeren mod udsættelse for sundhedsskadelige stoffer og materialer. Det vil sige forskellige udformninger af skabe med mekanisk ventilation.

Hent en PowerPoint-præsentation om stinkskabe her.

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sideantal: 32

Udgivelsesår: 2017