Stinkskabe

Denne vejledning handler om stinkskabe. Den er bygget op af afsnit som beskriver indretning, brug, konstruktion/valg og kontrol af disse.

Indretning af laboratorier og placering af stinkskabe er afgørende både for funktionen af rummet og for sikkerheden i og omkring stinkskabe.

Et stinkskabs evne til at beskytte brugeren mod udsættelsen for farlige stoffer og materialer afhænger af flere forhold, bl.a. hvorledes skabet indrettes, anvendes, vedligeholdes, vælges og konstrueres.

Vejledningen er derfor bygget op af afsnit som beskriver indretning, brug, konstruktion/valg og kontrol af stinkskabe.

Hent en PowerPoint-præsentation om stinkskabe her.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sidetal: 36

Udgivelsesår: 2021