Del: - -

Anbefalinger fra forskning

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har haft del af en videnskabelig undersøgelse omkring sammenhængen mellem tilrettelæggelse af natarbejde og risici for helbred og sikkerhed.

Forskningsbaserede anbefalinger om tilrettelæggelse af natarbejde kan medføre mindre risiko for ulykker, og sandsynligvis mindre risiko for brystkræft. Det kan sandsynligvis opnås ved at tilrettelægge natarbejde, så søvn og kroppens døgnrytmer forstyrres mindst muligt.

BFA Industri har indsamlet vigtige anbefalinger om natarbejde fra NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), og på baggrund af videnskabelige undersøgelser, vurderes det, at natarbejde bør tilrettelægges efter de følgende anbefalinger:

Antal vagter

Ifølge NFA bør man maksimalt have 3 nattevagter i træk. 

Tid mellem vagterne

NFA anbefaler, at der minimum er 11 timer mellem to vagter. 

Varighed

NFA anbefaler, at en vagt bør have en varighed på højst 9 timer. 

Gravid

Ifølge NFA, bør gravide maksimalt have 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.

Læs mere om anbefalingerne på NFA's hjemmeside her.


Senest revideret den 13. oktober 2021