Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den 1. oktober 2010 trådte et nyt krav i lovgivningen om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i kraft, som medførte, at virksomhederne nu skal gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Formålet med reglen er at bringe arbejdsmiljøarbejdet op på et mere strategisk niveau og styrke arbejdsmiljøorganisationens kompetencer.

Indhold
Side 4: Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj
Side 5: Fire trin i det strategiske arbejdsmiljøarbejde
Side 8: Arbejdsulykker- en case om strategisk arbejdsmiljøarbejde
Side 11: Muskel- og skeletbesvær - en case om strategisk arbejdsmiljøarbejde
Side 15: Psykisk arbejdsmiljø - en case om strategisk arbejdsmiljøarbejde
Side 18: Fire trin i arbejdsmiljøarbejdet

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Generelt

Sidetal: 20

Udgivelsesår: 2019