Hvad siger overenskomsterne?

Tilbud, der bidrager til at undgå nedslidning, sikre sundhed og trivsel samt fastholde ældre medarbejdere.

I materialet gives en kort beskrivelse af forskellige tilbud, som kan bidrage til at undgå nedslidning, sikre sundhed og trivsel samt fastholde ældre medarbejdere.

Tilbuddene findes på alle overenskomster, som dækker industriens område, bl.a. Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Seniorer på virksomheden

Sidetal: 2

Udgivelsesår: 2022