Arbejdspapir til TRIN 3

Inspiration til det videre arbejde.

Hvilken form skal jeres dokumentet have?

· Politik om mental sundhed.
· Retningslinje om mental sundhed.
· Pejlemærker for mental sundhed.

Sidst i materialet kan I hente inspiration til, hvilke punkter en mental sundhedspolitik kan indeholde.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Fastholdelse af seniorer

Sidetal: 2

Udgivelsesår: 2022