Job & krop i industrien - Inspirationskatalog

Inspirationskatalog. Det nytter at forebygge fysiske gener på arbejdspladsen. Forebyggelse af fysiske gener har udviklet sig i de senere år. Man skal sætte ind på flere fronter.

Dette inspirationskatalog er tilegnet ledelsen, arbejdsmiljøorganisationen, HR og andre nøglepersoner, som står for forebyggelse på arbejdspladsen. Her er gode råd til hvad virksomheden skal være opmærksom på, når man gennemfører en forebyggende indsats.

Der er værktøjer som f.eks. kan anvendes på tavlemøder m.m. 

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ergonomi

Sidetal: 32

Udgivelsesår: 2019

Opdateret dato: 2023