Del: - -

Reflekser

De fleste CRT-skærme  har en buet blank glasflade vendende ud mod brugeren. Dette betyder, at der er en risiko for, at den blanke flade vil reflektere indfaldende lys – d.v.s. der opstår reflekser i skærmen.
På de buede billedrørsskærme er der en større risiko for at få reflekser i skærmen. Dette skyldes den gamle kendte regel fra fysikken, at indfaldsvinkel er lig med udfaldsvinkel.
Rent lysteknisk skyldes reflekser i skærmen, at der er nogle lokale områder på skærmen, hvor luminansen er væsentlig højere end baggrundsluminansen.
Disse højluminanser er som regel opstået af en kombination af:

 • Lyskilder, der lyser ind på skærmen i en reflekterende retning for øjnene
 • En skærmluminans, der er væsentlig lavere end lyskildernes spejlende luminans

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af 15. december 1992: bekendtgørelsen om arbejde ved skærmterminaler” står der, at der ikke må optræde generende reflekser i skærmen. 
Hvorvidt de er generende er meget individuelt, idet nogle overhovedet ikke bemærker nogle reflekser som for andre er stærkt generende. 
Reflekser i skærmen kan dels virke meget irriterende, men de kan også forårsage, at der er dele af skærmbilledet man kun med besvær kan aflæse, hvilket forøger risikoen for at lave fejl.
Man kan derfor ikke objektivt måle om der er generende reflekser, men må spørge den enkelte medarbejder.
Reflekserne kan fjernes ved:

 • Flytte lyskilderne eller skærmen, så lyskilderne ikke lyser ind i skærmen i en reflekterende retning for øjnene
 • Afskærme eller slukke lyskilderne
 • Anvende andre lyskilder (f.eks. uplights – se nærmere om dette på siden om belysning)
 • Anskaffe skærme, der er flade. Herved er der færre reflekterende retninger end i forhold til en normal buet skærm      
 • Hæve skærmluminansen. F.eks. undgå negative skærmbilleder (se side om polaritet) eller øge skærmens lysstyrke (se side om lysstyrke og kontrast).

Hvorfor undgå falsk lys?

Fordi:
Du derved minimerer risikoen for sløring af skærmbillede og forringelse af skærmens kontraster, hvilket kunne medføre.

 • En foroverbøjning mod skærmen
 • En sammenknibning af øjnene for bedre at kunne læse skærmen

Herved opnår du:

 • Du minimerer risikoen for nakke, skuldre og lændebesvær
 • Du minimerer risikoen for fejlæsning af skærm
 • Du minimerer risikoen for øjengener og hovedpine

Hvorfor undgå reflekser?

Fordi:
Du minimerer risikoen for lokale høj-lysområder på skærmen, der slører/overstiger lyset fra skærmbilledet.

Herved opnår du:
Du minimere risikoen for fejllæsning af skærm.

Fordi:
Det  giver dig større mulighed for at indtage de optimale arbejdsstillinger, da man ofte vil flytte hovedet eller hele kroppen for at undgå reflekserne – og derved kommer til at sidde i en ikke optimal stilling.

Herved opnår du:
Du minimerer risikoen for nakke- , skulder- og lændebesvær.

Fordi:
Det minimerer risikoen for sløring af skærmbillede og forringelse af skærmens kontraster, hvilket kunne medføre en sammenknibning af øjnene for bedre at kunne læse skærmen

Herved opnår du:
Du minimerer risikoen for øjengener og hovedpine.

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 26. januar 2022