Del: - -

Almindelig flad

Der findes i dag to typer skærme :

  • Billedrørs-skærme (CRT-skærme) (Link til siden LCD/CRT)
  • Flad-skærme (LCD-skærme) (Link til siden LCD/CRT)

Billedrørs-skærme er opbyggede lige som et fjernsyn med elektronrør der sender elektroner af sted mod skærmens bagside, der er beklædt med fosfor. Når fosforet rammes af en elektron begynder den at lyse (samme princip som i et lysstofrør). V.hj.a. eletronik kan elektronstrålen afbøjes h.h.v horisontalt og vertikalt. Ved på denne måde at lade elektronstrålen gennemløbe en række punkter (fordelt i rækker og kolonner) på skærmen, kan hele skærmfladen bestråles. Herved bliver hele skærmbilledet opdateret, hver gang elektronstrålen har gennemført en ”vandring” ned over skærmen. Dette foregår 60 – 120 gange i sekundet. 

De fleste billedrørs-skærme er let buede, der hvor skærmbilledet dannes. Dette giver en større risiko for reflekser i skærmen. Der er dog kommet nogle helt flade billedrørsskærme på markedet, hvor risikoen for reflekser er væsentligt formindsket, og hvor skærmbilledet står virkeligt skarpt.

Til forskel fra billedrørsskærmene, hvor hele billedet bliver opdateret, er det på fladskærmene kun den del af billedet, der skal ændres, der opdateres. Dette giver et meget mere roligt billede.
Da fladskærmene kører på svagstrøm bruger de også kun ca. en fjerdedel af den strøm en billedrørsskærm ellers ville bruge. 
Fladskærmene er også mindre følsomme overfor reflekser.
En nærmere teknisk beskrivelse af teknologien bag LCD-skærme kan ses på wikipedia .

Der hersker forvirring omkring fordele og ulemper ved de forskellige teknologier. Moderne LCD skærme kan tilbyde adskillige fordele fremfor CRT skærme i form af grafisk formåen, plads- og energibesparelser. Forskelle mellem de to teknologier:

Tema

LCD

CRT

Grafisk formåen

Hurtigere end CRT

Langsommere end LCD

Flimren

Ingen

Tilbøjelig til flimren

Lysstyrke   

Lys, ensartet

Variabel uensartet

Geometri

Ensartet

 Forvrænget

Skarphed

Høj

Moderate til høj

Synsareal

Fuldt, meget plads effektivt

Delareal, plads ueffektivt

Skærmstørrelse 

Mindre skærm til samme CRTsynsareal

Større skærm til samme LCD synsareal

Refleksblænding

Ingen

Tilbøjelig til refleksblænding

Energiforbrug

Lavt

Højt

Elektromagnetisk stråling          

Nej

Ja

Varmeafgivelse

Minimal

Høj

Plads effektivitet

Høj

Lav

Fleksibel positionering

Høj

Moderat

Vægt

Let

Tung

Farve rækkevidde

Meget godt

Udmærket

 Pris                                   Moderat                                     Lav

 En mere uddybende forklaring på forskellene kan ses på siden LCD/CRT

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 21. februar 2020