PC Arbejdspladser i servicebiler

Vejledningen er lavet som en rettesnor til brug når arbejdsmiljømæssige forhold ved arbejde med pc i service-/teknikerbiler vurderes eller planlægges.

Den indeholder også konkrete forslag til løsning på indretning ved arbejde med pc i biler.
--------------------------------------------------------------------------------
Indhold:

Side 5: PC Arbejdspladser i servicebiler
Side 5: Definitioner
Side 5: Baggrund og afgrænsning
Side 5: Brug af vejledningen
Side 7: ArbejdsPladsVurdering (APV)
Side 7: APV ved indførelse af pc-arbejdsplads i bilen
Side 8: Opdatering af APV på baggrund af ændringer
Side 8: Arbejdsmiljøproblemstillinger
Side 9: Områder der skal gennemgåes i forbindelse med vurdering af arbejdsmiljøet ved pc-arbejdspladser i biler
Side 9: Organisering af pc-arbejdet
Side 9: Hardware
Side 10: Software
Side 10: Indretning af pc-arbejdspladsen
Side 11: Bilen
Side 12: Konkrete løsningsforslag
Side 12: Skærmen placeret på instrumentbrættet
Side 13: Drejesæder og drejepuder
Side 14: Laptop-holder til rattet
Side 14: Beslag til fastgørelse af udstyret til instrumentbrættet
Side 15: PC-arbejdsplads i varerummet
Side 16: Placering af pc mellem sæderne
Side 18: Pude beregnet til laptop
--------------------------------------------------------------------------------

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ergonomi

Sidetal: 20

Udgivelsesår: 2011