Mikroskoper - Vejledning om mikroskoper og lup

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som partnerne ønsker skal være til stede ved arbejde med mikroskop og lup.

Vejledningen erstatter vejledningen om mikroskoper fra 2004.
---------------------------------------------------------------------    
Indhold:

Side 4: Generelt
Side 5: Mikroskoparbejde
Side 6: Lup og luplamper
Side 7: Arbejdets udførelse
Side 8: Arbejdsstedets indretning
Side 11: Belysning
Side 13: Ventilation
Side 13: Instruktion
Side 14: Henvisninger
---------------------------------------------------------------------

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ergonomi

Sidetal: 15

Udgivelsesår: 2010