Kursus: Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger på arbejdspladsen

Krænkende handlinger kan have alvorlige konsekvenser for sundhed, samarbejde og produktivitet og forekommer på mange danske arbejdspladser – også indenfor industrien. På den baggrund tilbyder BFA Industri, i samarbejde med TekSam et kursus i forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger. Målgruppen er ledere og medarbejderrepræsentanter i industriens virksomheder.

Tid:

BFA-industri og TekSam afholder 2 kurser i efteråret, kurset består af to kursusdage, henholdsvis:

  1. Odense den 20. september og 1. november 2023, begge dage kl. 8.30-16.30
  2. Aarhus den 9. oktober og 8. november 2023, begge dage kl. 8.30-16.30

Sted:

Kurserne gennemføres på

  1. Odense Congres Center - Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
  2. Hotel Scandic Aarhus Vest – Rytoften 3, 8210 Aarhus V

Tilmelding: Klik her


På kurset får I

  • Viden om konflikter og krænkende handlinger (herunder mobning og seksuel chikane) og hvordan disse fænomener opstår
  • Viden om hvordan konflikter, mobning og seksuel chikane kan forebygges og håndteres
  • Grundig introduktion til – og afprøvning af – konkrete redskaber og metoder udviklet til industrien.
  • Mulighed for at få sparring fra eksperter på jeres arbejde med krænkende handlinger
  • Mulighed for efterfølgende at få besøg af TekSam eller BFA Industris konsulenter på jeres virksomhed.

Målet med kurset

Målet med kurset er at understøtte ledere og medarbejderrepræsentanters arbejde med at udvikle og fastholde en sund arbejdskultur uden krænkende handlinger. Fundamentet i dette arbejde er fælles viden, et konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere samt gode politikker og retningslinjer, der tydeliggør forventninger til adfærd, og som indeholder præcise procedurer for, hvordan henvendelser om krænkende handler håndteres.

Udbytte

På kurset får I den nyeste viden om krænkende handlinger og konkret redskaber, som I kan anvende i jeres arbejde. I får også lejlighed til at udbygge jeres virksomheds etiske infrastruktur gennem arbejdet med egne politikker og retningslinjer. På den måde kan kurset bidrage til, at de værktøjer og håndteringsstrategier, som I får med, får en organisatorisk og strukturel forankring i jeres virksomhed. Ligeledes er der under kurset mulighed for at drøfte implementering, så I får hjælp til at få viden og værktøjer integreret i jeres daglige arbejde.

Deltagere

BFA Industri og TekSam opfordrer til, at flere fra samme virksomhed deltager på samme kursus. Den fælles refleksion og sparring før, under og efter uddannelsen vil styrke jeres samarbejde om at skabe en sund virksomhedskultur. At både A- og B-siden er repræsenteret viser, at der er ledelsesmæssig opbakning og prioritering, og at et konstruktivt samarbejde mellem ledere og medarbejdere er afgørende i arbejdet med at planlægge og implementere relevante værktøjer på egen virksomhed.

Om underviserne:

Eva Gemzøe Mikkelsen er autoriseret psykolog, ekstern konsulent og lektor i arbejds- og organisationspsykologi. Eva har arbejdet med og forsket i mobning på arbejdspladsen i mere end 25 år, startende med sit speciale (1997) og efterfølgende en ph.d. (2002). Hun er en af Danmarks førende forskere i forebyggelse og håndtering af konflikter og krænkende handlinger og har publiceret talrige videnskabelige artikler og skrevet bøger om mobning på arbejdspladsen. Eva er specialiseret i undersøgelser og intervention overfor krænkende handlinger og har holdt mere end 300 foredrag, temadage eller kurser med fokus på mobning, konflikter eller seksuel chikane.

Tine Ravn Holmegaard er autoriseret psykolog og specialistgodkendt arbejds- og organisations-psykolog. Siden år 1999, hvor Tine fik sin kandidatgrad i psykologi, har hun arbejdet med konsulentopgaver og formidlingsopgaver inden for et bredt spekter af arbejds- og organisationspsykologiske emner på individuelt, gruppe-, ledelses- og organisatorisk/strategisk niveau. I de seneste 18 år, hvor hun har været ansat i CRECEA har hun bl.a. specialiseret sig i undersøgelser og intervention overfor krænkende handlinger. Ud over arbejdet i CRECEA er Tine tilknyttet SDU som ekstern lektor i arbejds- og organisationspsykologi.


Senest revideret den 30. juni 2023