Invitation til workshop med NFA

Kom til en tre timers workshop, hvor I får inspiration fra andre virksomheder og støtte fra en gruppe af arbejdsmiljørådgivere, repræsentanter fra BFA Industri og arbejdsmiljø-forskere, til at forbedre jeres arbejdsdag og driften i virksomheden.

På workshoppen vil I vil få

  • Hjælp til at afklare jeres behov
  • Rådgivning tilpasset jeres situation
  • Inspiration til løsninger

Workshoppen er del af et forskningsprojekt hos det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Formålet er at undersøge, hvordan viden om arbejdsmiljø kan gøre mere gavn på arbejdspladser.
Industriens Branchefællesskab for Arbejdsmiljø og TeamArbejdsliv hjælper med at gennemføre forløbet.

Efter workshoppen kan I arbejde videre med løsningerne fra workshoppen i et skræddersyet forløb fx på
3-4 møder i arbejdsmiljøgruppen med støtte fra en arbejdsmiljørådgiver.

Workshoppen afholdes

  • Roskilde d. 16.05.2022 kl. 12-15, Metal Fjordbyerne, Elisagårdsvej 23b
  • Silkeborg d. 06.09.2022 kl. 12-15, Langesøhus, Vestre Ringvej 51

Hvem kan deltage?

  • En leder, som har ansvar for arbejdsmiljø
  • En arbejdsmiljø- og/eller tillidsrepræsentant.

Der er plads til 12 arbejdspladser. 

Læs mere om workshoppen i invitationen her.

Tilmeld dig her eller skriv en e-mail til pea@nfa.dk


Senest revideret den 27. april 2022