Webinar 12. oktober 2022 - Seniorpraksis i virksomheden

Webinar den 12. oktober kl. 09.00-10.00 v/Mette Bengaard, Cabi.

Få viden og redskaber til, hvordan I kan arbejde med seniorpraksis i virksomheden

Du får bl.a. eksempler på, hvordan forskellige industrivirksomheder anvender konkrete tiltag for at fastholde deres seniormedarbejdere.

Målgrupper: Arbejdsmiljøorganisationen, tillidsrepræsentanten, HR, ledelsen og arbejdsmiljøprofessionelle.

I takt med at arbejdsstyrken ændres på de danske arbejdspladser, er der øget fokus på fastholdelse af de ældste medarbejdere. Mange virksomheder oplever både mangel på arbejdskraft og en stigende gennemsnitsalder som vilkår, der kalder på redskaber og viden om fastholdelse af de ældste medarbejdere. Vi præsenterer også mødekittet ”Skal vi tag en snak om et længere arbejdsliv”, som leder, AMO, SU, AMIR og TR kan benytte som udgangspunkt for jeres lokale arbejde med fastholdelsestematikken.

Webinaret er en del af et projekt i regi af BFA-Industri. Værktøjerne, der præsenteres, er udviklet i samarbejde med arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne: HK, Lederne, CO-industri, 3F, Bryggeriforeningen, Dansk Metal og DI.

Tilmeld dig webinaret her.

 

Vi afholder også et webinar d. 10. oktober.

Læs mere om webinaret d. 10. oktober her.


Senest revideret den 29. september 2022