Del: - -

Temadage: Krav og ressourcer i arbejdslivet

Trænger du til redskaber til at skabe en sund balance mellem krav og ressourcer på arbejdspladsen? Vores temadag fokuserer på praktiske værktøjer til at forebygge stress, og vi ønsker din aktive deltagelse. Målgruppen er ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Ved at deltage kan du styrke din virksomheds arbejdsmiljø og trivsel.

Datoer og steder for temadagene:

  • 20. november 2023 kl. 11.30-16.00 Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre
  • 21. november 2023 kl. 11.30-16.00  Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

 

Find programmet her

Tilmeld dig her

 

Forudsætningen for at trives i sit arbejde er, at man oplever en god balance mellem krav og ressourcer. Oplever man over længere tid at andres og/eller egne krav til hvad man kan præstere overstiger ens ressourcer vil det føre til alvorlig stress.

For at forebygge alvorlig, langvarig stress er det derfor vigtigt at fastholde opmærksomheden på balancen mellem krav og ressourcer herunder både for virksomheden som helhed, i teamet og i forhold til den enkelte medarbejder.

På denne temadag sætter vi fokus på konkrete værktøjer til at forebygge stress på arbejdspladsen. Temadagen vil være en blanding af oplæg og workshops og der forventes en aktiv medvirken fra deltagerne. Målgruppen for temadagen er ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, og vi opfordrer til at mindst én leder og én medarbejderrepræsentant deltager, idet det giver bedre muligheder for at implementere redskaberne i egen virksomhed efterfølgende.

Deltagelse er gratis. Gebyr ved udeblivelse uden afbud 500 kr.


Senest revideret den 6. oktober 2023