Personlige værnemidler

Et langt, sikkert og sundt arbejdsliv kræver, at arbejdsmiljøet er i orden. I nogle arbejdssituationer er det ikke muligt at undgå påvirkninger, når det gælder sikkerhed og sundhed. I disse situationer skal der bruges personlige værnemidler.

 

Indhold


Side 4: Hvorfor bruge personlige værnemidler og hvem har ansvaret for hvad?
Side 5: De 5 vigtige bud om personlige værnemidler
Side 6: Tænk på sikkerhedskulturen og følg 3 vigtige skridt mod en god sikkerhedskultur
Side 7: Hvordan findes der frem til de rigtige værnemidler, hvor længe holder de og hvordan skal de vedligeholdes og opbevares?
Side 9: Oversigt over personlige værnemidler
Side 14: Læs mere om personlige værnemidler, Henvisning til Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 16

Udgivelsesår: 2019