Antenner

Denne vejledning handler om arbejdet med antenner. Ved antenner forstås antenneanlæg på større ejendomme, fællesantenneanlæg, parabolantenneanlæg, radio/TV, linkanlæg, overvågnings- og alarmmaster m.m.

Arbejde i master og på antenner må kun foretages af personer, der har fået instruktion og praktisk uddannelse/oplæring. Nye medarbejdere skal i starten ledsages af erfarne medarbejdere.

Antenner skal opstilles i overensstemmelse med reglerne for arbejde med ikke-ioniserende stråling. Ejeren af antennen har ansvaret for, at antennen opfylder gældende standarder.

Master skal udformes på en sådan måde, at op- og nedstigning, færdsel, ophold og arbejde kan ske på en ergonomisk korrekt og farefri måde. Stige eller lejder skal være forsynet med rygbøjle, glideskinne eller wire for faldsikring.

Bliv klogere på antenner og master i denne vejledning.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 16

Udgivelsesår: 2004