Revisionsgrave

Vejledningen er et praktisk værktøj for autoværksteders arbejde med at forebygge skader. Den kan anvendes ved arbejdet i revisionsgrave (reparations- og smøregrave) for alle former for køretøjer.

Vejledningen tager udgangspunkt i arbejdsmiljølovgivningens krav. Vejledningen angiver det niveau samt den standard og praksis, som parterne ønsker skal være til stede, når der udføres arbejde i revisionsgrave. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 8

Udgivelsesår: 2020