Procesanlæg i ben- og fiskemel/fiskeolieindustrien

Vejledningen beskriver køb, installation, drift, afgrænsning, vedligehold og reparation af maskiner og procesanlæg i ben- og fiskemelsindustrien.

Procesanlæg er en kombination af ældre, nyere og helt nye anlæg. Da der gælder forskellige regelsæt for anlæggene afhængigt af, hvor gamle de er, er det nødvendigt at kende både gældende regler og forskelle på regelsættene fra anlæg til anlæg.

Det er meget vigtigt at sikre, at den daglige drift kan foregå sikkert og forsvarligt med maskiner og procesanlæg, der opfylder alle gældende regler.

Vejledningen omhandler ikke ATEX (eksplosionsfarlig atmosfære).

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 24

Udgivelsesår: 2012