Fiskeindustri

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker skal være til stede ved arbejdsmiljø i fiskeindustrien.

Vejledningen sætter fokus på de arbejdsmiljøforhold, som er fremherskende i fiskeindustrien. I forbindelse med hvert arbejdsmiljøforhold behandles mulige problemer, deres årsager og løsninger.

Formålet med vejledningen er at hjælpe virksomheden, særligt arbejdsmiljøorganisationen, med at identificere eventuelle arbejdsmiljøproblemer – for eksempel i forbindelse med en arbejdspladsvurdering (APV) – og med at løse arbejdsmiljøproblemer, som allerede er fundet ved hjælp af en APV.

Endvidere vil vejledningen danne grundlag for indsatsen med at gøre virksomheden klar til at få besøg fra Arbejdstilsynet (fx i forbindelse med screening eller tilpasset tilsyn).

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 44

Udgivelsesår: 2010