Elevatorer m.v. - del 2

Denne vejledning omhandler elevatorer m.v., som allerede er installeret og ibrugtaget.

Nærmere bestemt omhandler vejledningen personelevatorer og person- godselevatorer, der er ibrugtaget før Elevatordirektivet trådte i kraft og godselevatorer, løfteplatforme, inspektions- og kranførerelevatorer, trappeløbselevatorer, skråelevatorer samt for rulletrapper og –fortove, paternosterelevatorer og elevatorer til sækketransport i kornmøller, der er ibrugtaget før Maskindirektivet trådte i kraft.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 180

Udgivelsesår: 2019