Drikkevarebranchen

Dette katalog beskriver i kort form problemer og regler samt gode løsninger i drikkevarebranchen inden for ergonomi, indeklima, sikkerhed, støj, kemi og psykisk arbejdsmiljø.

Kataloget er først og fremmest tænkt som inspiration til, hvordan det er muligt at løse nogle af de væsentligste arbejdsmiljøproblemer.

Kataloget er et udsnit af løsninger, som de deltagende virksomheder har valgt at præsentere. Hvert område indledes med et generelt afsnit, som omhandler de væsentligste problemstillinger og regler inden for området. Herefter følger eksemplerne, hvor der er lagt vægt på at beskrive situationen, før og efter tiltaget er indført.

At få et godt arbejdsmiljø med gode resultater for alle parter kræver et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Her er kodeordene ofte struktur og kommunikation. At have struktur i arbejdsmiljøarbejdet betyder, at man har sat sig klare mål og herudfra udarbejdet handlingsplaner, som der arbejdes efter.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ulykker

Sidetal: 91

Udgivelsesår: 2004