Indkøb af støjsvage maskiner

Denne vejledning giver grundlæggende viden om støjforhold og metoder til indkøb af støjsvage maskiner. Vejledningens overordnede formål er at hjælpe virksomhederne til at lade støj indgå som et vigtigt parameter ved køb af nye maskiner.

Vejledningen lægger især vægt på at:

  • give arbejdsmiljøorganisationen værktøjer til at vælge støjsvage maskiner ved at anvende de oplysninger, som leverandøren skal give for at opfylde maskindirektivets krav
  • virksomhederne kan bruge oplysningerne til at vurdere den fremtidige støj ved brug af en ny maskine og dermed vurdere risikoen for høreskader
  • hjælpe virksomheden med at formulere juridisk holdbare krav til leverandøren ved køb af specialmaskiner
  • hjælpe virksomheden med at vurdere, hvornår der er behov for at inddrage sagkyndig bistand

Mere emnerettet eller brancherettet information findes i andre vejledninger fra Industriens
Branchearbejdsmiljøråd.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Støj

Sideantal: 24

Udgivelsesår: 2016