Støj - vurdering og forebyggelse

Formålet med denne vejledning er at give grundlæggende viden om støj, sikkerhedsforanstaltninger ved støjende arbejde og generelle metoder til støjdæmpning med fokus på adfærd.

Inden for BFA Industris område bliver man udsat for støj fra et stort antal forskellige kilder – håndværktøj, maskiner, køretøjer og procesanlæg.

Der er de senere år kommet meget mere maskinstyring, overvågning, kontrol og kontorlignende arbejde med store koncentrationskrav inden for industrien. Derfor er generende støj medtaget i denne vejledning.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Støj

Sidetal: 24

Udgivelsesår: 2021