Støj - vurdering og forebyggelse

Formålet med denne vejledning er at give grundlæggende viden om støj, sikkerhedsforanstaltninger ved støjende arbejde og generelle metoder til støjdæmpning med fokus på adfærd.

Inden for BFA Industris område bliver man udsat for støj fra et stort antal forskellige kilder – håndværktøj, maskiner, køretøjer og procesanlæg.

Indhold

4
1. Indledning

5
2. Skader og gener fra støj
2.1 Skader fra støj
2.2 Gener fra støj

8
3. Vurdering af støj
3.1 dB
3.2 Måling af støj ved personer
3.3 Beregning af støjbelastningen
3.4 Støjbelastning vurderet ud fra leverandørens
data

11
4. Sikkerhedsforanstaltninger
4.1 Grænseværdier
4.2 Unødig støjbelastning
4.3 De akustiske forhold
4.4 Støjbelastning på forskellige
kategorier af arbejdspladser
4.5 Høreværn
4.6 Yderligere krav

15
5. Virksomhedens målsætning vedrørende støj
5.1 Maksimale støjbelastninger
5.2 De akustike forhold
5.3 Indretning af arbejdspladsen og organi-
sering af arbejdet
5.4 Leveregler – adfærd

16
6. Støjarbejdet i virksomheden
6.1 Ledelsens fokus
6.2 Inddragelse af medarbejdere og
arbejdsmiljøorganisation
6.3 APV og støjarbejdet i hverdagen
6.4 Uddannelse og information
6.5 Støjarbejde ved projekter
6.6 Inddragelse af ekstern ekspertise

18
7. Støjdæmpning i praksis
7.1 Grundlæggende om støjdæmpning
7.2 Ændrede arbejdsmetoder og værktøjer

22
8. Bilag – Grundbegreber

23
9. Henvisninger

Fakta om materialet

Emne: Støj

Sideantal: 23

Udgivelsesår: 2014