Social kapital

Denne guide tilbyder viden, målemetoder og konkrete værktøjer og øvelser der kan understøtte jeres arbejde med at udvikle virksomhedens sociale kapital, herunder samarbejdet i teamet, mellem teams og mellem ledelse og medarbejdere.

Virksomhedens sociale kapital er den værdi og de ressourcer, der findes i samarbejdsrelationerne på en arbejdsplads. Det kan fx udmønte sig i tillid til hinanden, høj grad af fælles selvtillid, sammenhold og fælles forståelser af arbejdsopgaver og mål. Alt sammen forhold, der styrker kvaliteten, produktiviteten, innovationen og trivslen.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Psykisk arbejdsmiljø

Sidetal: 57

Udgivelsesår: 2019