Social kapital

Denne guide tilbyder viden, målemetoder og konkrete værktøjer og øvelser der kan understøtte jeres arbejde med at udvikle virksomhedens sociale kapital, herunder samarbejdet i teamet, mellem teams og mellem ledelse og medarbejdere.

Virksomhedens sociale kapital er den værdi og de ressourcer, der findes i samarbejdsrelationerne på en arbejdsplads. Det kan fx udmønte sig i tillid til hinanden, høj grad af fælles selvtillid, sammenhold og fælles forståelser af arbejdsopgaver og mål. Alt sammen forhold, der styrker kvaliteten, produktiviteten, innovationen og trivslen.

Fakta om materialet

Emne: Psykisk arbejdsmiljø

Sideantal: 57

Udgivelsesår: 2019