Stressforebyggelse

Mere end hver ottende erhvervsaktive dansker føler sig ofte eller hele tiden stresset, og ca. 35.000 danskere er hver dag sygemeldt på grund af psykiske problemer, herunder primært stress relaterede problemer.

Denne guide tager udgangspunkt i behovet for stressforebyggelse og -håndtering i industrien. Den indeholder praktiske anvisninger til, hvordan man kan styrke stressforebyggelsen på forskellige niveauer i virksomheden. Gennemgående for de metoder og værktøjer, der præsenteres er, at anvendelsen bygger på dialog og samarbejde på arbejdspladserne.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Stress

Sidetal: 60

Udgiver: BFA Industri

Udgivelsesår: 2022