Tankbiler

Denne vejledning er et hjælpeværktøj for det lokale sikkerheds- og sundhedsarbejde i autoværksteder med at forebygge skader.

For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning om reparation af tankbiler.

Vejledningen omhandler de forhold som skal iagttages ved reparation af tankbiler og andre beholderbærende køretøjer, der transporterer biologisk og kemisk materialer, herunder brand- og eksplosionsfarligt gods m.v

Vejledningen indeholder blandt andet afsnit om:

  • Arbejdsmiljøforhold som omhandler arbejde, der er omfattet af vejledningen
  • Checkliste til arbejdet med reparation af tankbiler
  • Foranstaltninger til at imødegå risiko for skader, lidelser og gener som følge af arbejdet
  • Henvisninger til relevante hjælpeværktøjer og vejledninger

Hent materialet

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Autobranchen

Emne: Kemi / Biologi

Sidetal: 20

Udgivelsesår: 2003