Tankbiler

Denne vejledning er et hjælpeværktøj for det lokale sikkerheds- og sundhedsarbejde i autoværksteder med at forebygge skader.

For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning om reparation af tankbiler.

Vejledningen omfatter reparation af tankbiler og andre beholderbærende køretøjer, der transporterer brand- og eksplosionsfarligt gods m.v

Vejledningen indeholder flg. afsnit:

  • Arbejde, der er omfattet af vejledningen
  • Checkliste til arbejdet med reparation af tankbiler
  • Foranstaltninger til imødegåelse af ristiko for skader, lidelser og gener som følge af arbejdet
  • Henvisninger til relevante hjælpeværktøjer og vejledninger i autobranchen

Fakta om materialet

Arbejdspladstype: Autobranchen

Emne: Kemi / Biologi

Sideantal: 20

Udgivelsesår: 2003