Særligt forurenende køretøjer

Vejledningen er et hjælpeværktøj til det lokale sikkerheds- og sundhedsarbejde i autoværksteder med at forebygge skader.

For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræ- sentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning om arbejde med fx reparation og vedligeholdelse på særligt forurenede køretøjer i autobranchen.

Ved særligt forurenede køretøjer forstås køretøjer, der er forurenet med kemiske stoffer og materialer fra fx kemikaliegrunde og lignende eller fra stoffer under forrådnelse eller lignende nedbrydning.

Som eksempler på særligt forurenede køretøjer kan nævnes spulevogne, slamsugere, gyllespredere, renovationsvogne, entreprenørmateriel, landbrugsmaskiner og fejemaskiner.

Vejledningen indeholder flg. afsnit:

  • Arbejde, der er omfattet af vejledningen
  • Checkliste til arbejdet på særligt forurenede køretøjer
  • Foranstaltninger til imødegåelse af risiko for skader, lidelser og gener som følge af arbejdet
  • Henvisninger til relevante hjælpeværk- tøjer og vejledninger i autobranchen

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sideantal: 16

Udgivelsesår: 2003