Handsker - en vejledning om brugen af handsker

Denne handskevejledning giver oplysninger om handskematerialer, handskestørrelser, pasform og brug af handsker – oplysninger, som kan bidrage til, at de ansatte får de rigtige handsker.

En vigtig del af forebyggelse af hudproblemer på laboratorier og på virksomheder i procesindustrien er brug af handsker.

At finde de rigtige handsker til bestemte arbejdsopgaver kan være en svær opgave. Handskemarkedet er meget stort, leverandørerne talrige, og det kan være svært at få et overblik. Derudover er der ikke på alle virksomheder tradition for at bruge handsker, og på andre virksomheder kan brug af handsker opleves som besværligt. Desuden kan uhensigtsmæssig brug af handsker i sig selv give anledning til en række hudgener.

For at opnå et sundt og sikkert arbejdsmiljø på virksomhederne i forhold til effektivt at forebygge hudlidelser hos medarbejderne er det derfor afgørende, at der sættes fokus på valg og brug af handsker.

Det kan være nødvendigt at skulle afsætte både tid og ressourcer til at sætte arbejdet i gang, få informeret og inddraget medarbejderne og få gjort det til en naturlig del af arbejdsdagen, at der skal bruges handsker til visse former for arbejde.

Hent en PowerPoint-præsentation om Handsker her.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sidetal: 24

Udgivelsesår: 2022