Eksem og hudallergi

Allergi og eksem er et stadig større problem i arbejdsmiljøet. Vejledningen sætter derfor fokus på årsager til allergi og eksem, på risikoen for allergi i særligt udsatte brancher, samt på forebyggelse og sikkerhedsforanstaltninger.

Arbejdsbetinget eksem er en hyppig sygdom. I Danmark anmeldes ca. 2.500 muligt arbejdsbetingede hudlidelser til Arbejdsskadestyrelsen årligt. I mere end 90 % af tilfældene er der tale om eksem, og hos en mindre del drejer det sig om nældefeber.

Antallet af anmeldelser har været støt stigende, og der er tale om næsten en fordobling over de sidste 10 år. Hudlidelser er den næststørste sygdomsgruppe blandt anmeldte erhvervssygdomme. I ca. 70 % af tilfældene anerkendes sygdommen som forårsaget eller forværret af arbejdet, hvilket gør hudlidelser til den hyppigste anerkendte erhvervssygdom.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sidetal: 24

Udgivelsesår: 2022