Biologisk arbejdsmiljø

Formålet med denne vejledning er at give anvisninger på, hvordan virksomhederne kan opfylde kravene til biologisk arbejde. Desuden er formålet at formidle erfaringer fra branchen om, hvordan arbejdet kan gribes an i praksis.

Ved såvel biologisk som genteknologisk arbejde er virksomheden omfattet af Arbejdstilsynets regler om anmeldelser, risikovurdering, udarbejdelse af biologisk APV m.m. (se kilde: B1). Arbejdstilsynet skal altid involveres ved arbejde med et nyt GMO eller biologisk materiale, som udgør en biologisk risiko.

Når et nyt biologisk arbejde skal påbegyndes, kan andre myndigheder end Arbejdstilsynet skulle involveres. Miljøstyrelsen skal fx involveres for at sikre, at genteknologiske forsøgsdyr ikke spredes i naturen.

Herudover fører Miljøstyrelsen tilsyn ved brug af genmodificerede planter (GMplanter) og genmodificerede dyr (GMdyr) med henblik på at vurdere spredningsrisici i naturen samt godkender transport af GMO lokalt og over landegrænser.

Vejledningen henvender sig primært til laboratorier inden for procesindustrien, hvor der arbejdes med biologisk materiale, herunder fx inden for medicinalindustrien, biotekindustrien og laboratorier på forbrændingsanlæg. 

Download tjeklister i word format.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Kemi / Biologi

Sidetal: 32

Udgivelsesår: 2012