Serviceleverandører

Denne vejledning sætter fokus på, hvad såvel industrivirksomheden som serviceleverandøren må være opmærksomme på, før og efter de indgår en aftale om, at serviceleverandørens ansatte begynder arbejdet i industrivirksomheden.

Baggrunden for vejledningen er, at stadig flere og flere virksomheder benytter serviceleverandører til arbejdsopgaver, som de selv tidligere har varetaget. Det gælder for eksempel bygge- og anlægsopgaver, rengøring, kantinedrift og IT.

Flere af disse opgaver er præget af risiko for dårligt arbejdsmiljø. Der er derfor behov for en forebyggende og løbende arbejdsmiljøindsats.

Netop fordi opgaverne varetages af ansatte, der arbejder i en anden virksomhed end deres egen, er det afgørende med en indsats, som sikrer, at de ikke ”falder mellem to stole” med hensyn til forebyggelse. Det er sådan en indsats, denne vejledning beskriver.

Vejledningen omhandler serviceopgaver af en vis størrelse og varighed. Det vil sige opgaver, der typisk indgås formel, skriftlig aftale om og som typisk strækker sig over flere dage. Hvor der i vejledningen anvendes ordet ”skal”, refereres til minimumskrav i arbejdsmiljølovgivningen eller anden lovgivning. I disse tilfælde gælder beskrivelsen alle serviceopgaver, medmindre andet er anført.

Vejledningen supplerer eksisterende vejledninger, som er målrettet enten industrivirksomheder eller serviceleverandører, og er derfor ikke en fuldstændig beskrivelse af alle relevante forhold.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Generelt

Sidetal: 20

Udgivelsesår: 2014