Gravide

Graviditet er en glædelig begivenhed, og beskyttelse af gravide og det ufødte og nyfødte barn er en investering i den fælles fremtid.

Denne vejledning henvender sig først og fremmest til gravide, ledelse og arbejdsmiljøorganisation. Det er vigtigt, at der på arbejdspladsen skabes rammer, hvor gravide og ammende kan arbejde sikkert og trygt under graviditet og amning.

Vejledningen handler dels om de risici, der kan være ved erhvervsarbejde og graviditet, dels om muligheder for fastholdelse af gravide, dels om forebyggelse af fosterskader samt om påvirkninger, der skal vurderes, hvis en medarbejder ammer. Der kan være særlige forhold på virksomheden, som gør det nødvendigt at kontakte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Desuden er der udkommet tillægget med titlen "Graviditetspolitik i laboratoriet".

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Generelt

Sidetal: 12

Udgivelsesår: 2022