Hånd-arm vibrationer

Hånd-arm vibrationer er rystelser, der udbreder sig i hænder og arme, når man bruger vibrerende maskiner.

Dagligt eller hyppigt arbejde med vibrerende maskiner medfører udsættelse for hånd-arm vibrationer, men også kortvarigt arbejde som eksempelvis reparations- og vedligeholdelsesarbejde med især slående maskiner kan medføre kraftig hånd-arm vibrationsudsættelse.

Indhold:

Side 4
1. Hvad er hånd-arm vibrationer

Side 4
2. Helbredsproblemer

Side 6
3. Sikkerhedsforanstaltninger
3.1 Anden produktionsteknik
3.2 Ændring af produktet
3.3 Valg af maskiner
3.4 Mindre kraft til at holde maskinen
3.5 Handsker
3.6 Vedligeholdelse
3.7 Nedsat påvirkningstid

Side 9
4. Vibrationsbelastning
4.1 Påvirkningstid
4.2 Vibrationsstyrke
4.3 Beregning af vibrationsbelastning

Side 11
5. Vibrationsstyrken vurderet ud fra leverandørens data

Side 13
6. Måling af vibrationsstyrken i virksomheden

Side 13
7. Indkøb af vibrerende maskiner
7.1 Indkøbspolitik
7.2. Vibrationsdata fra leverandøren
7.3 Andre oplysninger fra leverandøren

Side 15
8. Tjekliste til indkøb af maskiner

Side 18
Bilag: Målinger efter ældre standarder
Henvisninger

Fakta om materialet

Emne: Ergonomi

Sideantal: 20

Udgivelsesår: 2014