Tunge løft - Gode løsninger

Formålet med denne branchevejledning om tunge løft er at præsentere eksempler på gode løsninger, der forebygger eller nedbringer belastningen ved tunge løft.

Den er tænkt som inspiration til arbejdsmiljøorganisationens medlemmer, ledelse og andre ansatte i branchen, som arbejder med at nedbringe belastningerne fra tunge løft.

Materialet indeholder 24 eksempler på hjælpemidler og løsninger, der kan forebygge eller afhjælpe belastende løft.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: Ergonomi

Sidetal: 31

Udgivelsesår: 2017