Elastikker

Forskellige farver på elastikkerne signalerer forskellige styrker og modstand. Træningselastikker kan leveres med og uden håndtag. Og de er billigere, hvis man køber dem i metermål.

BFA Industri kan desværre ikke stå for salg af elastikker og andet træningsudstyr. Søg fx. på internettet med søgeord som træningselastikker, elastikker eller flexbar

Del: - -

Arbejdspladsen kan gøre mere end at forebygge

Arbejdspladsen kan gøre meget for at forebygge, at vi får ondt i muskler og led, og endnu mere for at forebygge at smerterne ikke udvikler sig til langtidssygefravær og tab af arbejdsevne.

Der kan gøres meget på arbejdspladsen for at forebygge, at vi får smerter i muskler og led. Det kan være at anskaffe hjælpemidler, så kroppen bruges fornuftigt. Det kan være at tilrettelægge arbejdet så ingen belastes for hårdt, for ensidigt eller for længe. Men mange får ondt alligevel. Derfor bør arbejdspladserne også se på, hvad man kan gøre for dem, der har ondt, så smerterne ikke udvikler sig til langtidssygefravær og tab af arbejdsevne.

Giv plads til dem med smerter

Forskningen viser, at det går bedst for dem, der bliver eller kommer tilbage på arbejde, selvom smerterne ikke er helt væk. Arbejdspladsen kan derfor med fordel give plads til medarbejdere, der i en periode ikke er 100 pct. funktionsdygtige. Det betyder, at man på arbejdspladsen skal være parat til at tilpasse og fordele arbejdet, så medarbejdere der har smerter og besvær kan arbejde i det omfang, det er muligt.

Det kræver en fælles indsats fra alle på arbejdspladsen. Og her har ledelse, arbejdsmiljøorganisation og samarbejdsudvalg en oplagt opgave.

Støt dem med smerter i at blive på jobbet

Hvis holdningen på arbejdspladsen er, at det er bedst at gå hjem og blive hjemme, til smerterne er væk, kan det være svært fortsætte med at arbejde, måske på nedsat tid eller med andre opgaver. Eller omvendt hvis holdningen er, at man bider smerterne i sig og knokler videre, når det gør ondt, kan det være svært at blive aflastet i en periode, Arbejdspladsen kan derfor med fordel understøtte en kultur hvor medarbejdere, der har smerter opmuntres og støttes i at holde sig i gang i det omfang, de kan.

Få minutters træning hjælper

Arbejdspladsen kan som en etableret organisation spille en vigtig rolle ved at stille tid og rum til rådighed for træning. Det kan medvirke til at forebygge og behandle smerter muskler og led, så de ansattes arbejdsevne og produktivitet bevares. Hvis man træner de muskler, der gør ondt, kan det mindske smerterne. Og når musklerne er stærke bliver belastningen i arbejdet desuden mindre – dermed flyttes smertetærsklen. Få minutters træning tre gange om ugen kan være nok.

Det kan I gøre på arbejdspladsen:

- Tilrettelæg arbejdet, så ingen belastes for hårdt, for ensidig eller for længe
- Sørg for at alle bliver oplært og instrueret, så kroppen bruges fornuftigt
- Husk hinanden på at variere arbejdsstillingerne og bruge hjælpemidler
- Sørg for at opgaverne kan tilpasses og omfordeles, så medarbejdere med smerter kan blive på jobbet
- Understøt en kultur, der støtter medarbejdere med smerter til at holde sig i gang i det omfang, de kan
- Giv eventuelt plads til pauser og øvelser i løbet af arbejdsdagen


Senest revideret den 11. september 2020