Optimalt justeret skærm m.h.t. geometri?

Geometri

De fleste skærme kan justere deres geometri, så skærmbilledet optræder ”korrekt” på skærmen.
Skærmbetjening styres på nogle skærmtyper direkte på skærmen ved hjælp af et on-screen reguleringsprogram (lysstyrke, kontrast, konvergens - d.v.s. billedskarphed på hele skærmfladen, billedcentrering, størrelse, farvekalibrering m.v.). Andre skærme er selv i stand til at justere skærmbilledet, så det afstemmes med pc'ens grafikkort.

Man skal være opmærksom på: 

  • skærmbilledet skal kun lige netop fylde hele skærmfladen ud og være anbragt symetrisk
  • skærmbilledet må ikke optræde tøndeformet eller timeglasformet
  • skærmbilledet må ikke hælde eller være roteret
  • Skærmbilledet må ikke optræde trapez-formet
  • Skærmbilledet må ikke optræde som et parallelogram.

Hvorfor sikre en optimalt justeret skærm m.h.t.  geometri? 

Fordi:
Hele skærmfladen derved udnyttes, så tegn, tekst o. lign. bliver størst mulig.

Herved opnår du:

  • Du forøger muligheden for at sidde i en god arbejdsstilling, hvilket minimerer risikoen for smerter i lænd, nakke og skulder.
  • Du minimerer risikoen for at skulle knibe øjnene sammen, hvilket ellers kunne medføre øjensmerter og hovedpine
  • Du minimerer risikoen for at lave fejl p.g.a. fejlaflæsning af skærm

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 11. september 2020