Optimal indstilling af lysstyrke og kontrast

Lysstyrke og kontrast

Afhængig af skærmbillede, bruger og ydre lysforhold kan det være nødvendigt at justere på hhv. lysstyrke og kontrast for at få det optimale skærmbillede. Skærmen bør dog være tændt i 10 minutter før den indstilles.
Undersøgelser har vist, at læsehastigheden forringes ved forringede kontrastforhold.
Der er normalt to ”knapper” til indstilling af lysforholdene på skærmen – nemlig lysstyrke-kontrollen og kontrast-kontrollen.

Indstilling af lysstyrke
Lysstyrkereguleringen benyttes til at justere videosignalets nul-værdi, så det svarer til farven sort på skærmfladen. Kontrastreguleringen bruges så til at justere, skærmens ”lysmængde” til et niveau, der føles behageligt. Rent teknisk foregår dette ved at styre videosignalets forstærkning.
Hvis man indstiller lysstyrken for højt kan skærmen ikke producere farven sort. Hvis man indstiller lysstyrken for lavt vil skærmen ikke kunne producere de mørkegrå farver, som så i stedet vil blive vist som farven sort.
For at indstille skærmen til en fornuftig lysstyrkeindstilling kan f.eks. anvendes Nokias Monitor Test.

Indstilling af kontrast
Kontraststyrken reguleres til et behageligt niveau (anvend f.eks. Nokias Monitor Test  til CRT-skærme  og  flatpanels.dk’s fladskærmstest  til LCD-skærme). Niveauet afhænger af belysningen i lokalet og programmet der anvendes. 
Hvis belysningen i lokalet ændres væsentligt bør man justere lysstyrken og kontrasten igen – startende med lysstyrken.
Hvis man anvender et andet program, som har et væsentligt andet lys-udseende, kan dette som regel justeres v.hj.a kontrastreguleringen.
Lysforholdene kan under visse omstændigheder påvirkes af den opløsning du anvender på din skærm. Dette medfører, at du er nødt til at have forskellige lys-opsætninger, hvis du anvender forskellige skærmopløsninger til forskellige programmer.

Hvis du ikke kan indstille skærmens lysforhold optimalt, bør du vælge at sætte lysstyrken for lavt (og derved miste nogle grå-nuancer) end at sætte den for højt og derved miste en sort baggrund (og derved en god kontrast mellem sort og hvid). I Windows bør du ikke sætte kontrastreguleringen for højt, idet dine øjne derved hurtigere bliver ”trætte”.
Luminansen fra skærmen bør højst være ca. 3 gange så stor som luminansen fra skærmkabinettet (ved positiv skærm).

Hvorfor sikre optimal indstilling af lysstyrke og kontrast?
Fordi:
Du får en optimal gengivelse af alle gråtoner i skærmbilledet.
Herved opnår du:
Farvedybden og muligheden for at se detaljer forøges, hvilket dels minimere risikoen for fejllæsning af skærmen og giver dels et mere korrekt billede af, hvad kunden får.
Fordi:
Lyset fra skærmen så vil føles mere behageligt.
Herved opnår du:
Færre ojengener.

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 21. februar 2020