Del: - -

Moiré på skærmen

Moiré

Et kendt fænomen i den grafiske branche er moiré, hvor to mønstre lagt oven på hinanden kan interferere og give nogle helt specielle nye mønstre (som ikke altid er ønskelige).Der kan også opstå moiré på skærmen, hvor et billede med en række sort/hvide striber pludselig bliver ”levende” og der opstår bølger, ”klumper”, flimren o. lign. Dette kan modvirkes ved:

  • Justér fokusindstillingen (hvis den findes) – men kun i få step af gangen
  • Forøg kontrasten (hvorved fokus formindskes – se side om kantskarphed og fokus
  • Justér skærmbilledets størrelse (forsøg både at gøre det større eller mindre ind til moiré-mønsteret forsvinder)
  • Formindsk skærmbilledets opløsning (dette virker altid)
  • Undgå grå og mørkegrå baggrunde – brug i stedet hvide baggrunde.
  • Fjerne evt. eksterne skærmfiltre. Nogle af de skærmfiltre man kan købe i handelen for at undgå den elektrostatiske stråling fra skærmen har et indbygget trådnet, som kan skabe moiré med selve skærmbilledet.

Hvorfor undgå moiré på skærmen?

Fordi:
Der opstår utilsigtede mønstre på skærmbilledet.
Herved opnår du:

  • Du minimerer risikoen for øjengener, da man skal se koncentreret på de steder, hvor moiréen opstår for at aflæse skærmbilledet korrekt
  • Du minimerer risikoen for fejlaflæsning of fejldesign

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 11. september 2020