Del: - -

Minimering af konvergensfejl og fejlfokus

Konvergens

En hvid linie på skærmen består faktisk af tre farvede linier (rød, grøn og blå) som øjet så opfatter som én hvid linie. Men dette kræver selvfølgelig at de tre farvede linier ligger fuldstændig over hinanden. Hvis dette ikke er tilfældet, så opstår der konvergens-fejl.
Konvergens-fejlen kan enten være horisontal eller vertikal: konvergensfejlen vil variere afhængig af placeringen på skærmbilledet (normalt vil konvergensfejlen være størst i udkanten af skærmen), og vil også være forskellig for hver af de tre grundfarver. Konvergensfejl har også indflydelse på kantskarphed/fokus.

Hvis du har konvergensfejl på din skærm bør du først og fremmest læse skærmens manual for evt. ”trouble-shooting”.
Atmosfæriske forstyrrelser kan medføre konvergensfejl. Disse fejl kan rettes ved at trykke på skærmens afmagnetisering-knap (hvis der findes en). 
Hvis ikke denne findes kan man slukke skærmen i mindst ½ time og så tænde den igen.
Da konvergensfejlen som oftest er værst i udkanten af skærmen, kan man evt. flytte skærmbilledet væk fra det hjørne eller den side, hvor konvergensfejlen er størst – eller man kan vælge at gøre skærmbilledet mindre.

Da en konvergensfejl bliver mere synlig jo højere opløsning man anvender kan man også vælge at minimere skærmens opløsning.
Og endelig kan man vælge at bruge andre farver i skærmbilledet – afhængig af hvilken type konvergensfejl, det drejer sig om:

 • Rød/blå-konvergensfejl
  undgå at bruge magenta, rød og blå sammen men anvend i stedet cyan, grøn og blå eller gul, grøn og rød sammen
 • Rød/grøn-konvergensfejl:
  undgå at bruge gul, grøn og rød sammen men anvend i stedet cyan, grøn og blå eller magenta, rød og blå sammen
 • Grøn/blå-konvergensfejl:
  undgå at bruge cyan, grøn og blå sammen men anvend i stedet gul, grøn og rød eller magenta, rød og blå sammen

Hvorfor sikre en minimering af konvergensfejl og fejlfokus?

Fordi:
Det minimerer risikoen for slørede og uskarpe tegn.
Herved opnår du:

 • Du forøger muligheden for at sidde i en god arbejdsstilling, hvilket minimerer risikoen for smerter i lænd, nakke og skulder
 • Du minimerer risikoen for at skulle knibe øjnene sammen, hvilket ellers kunne medføre øjensmerter og hovedpine
 • Du minimerer risikoen for at lave fejl p.g.a. fejlaflæsning af skærm

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 11. september 2020