Del: - -

I forhold til arbejdsbord

Skærm og tastatur skal altid placeres, så man kan sidde frontalt foran skærm og tastatur. Hvis skærm eller tastatur er placeret, så man skal sidde lidt på skrå – eller kigge lidt skråt til siden, vil man få en statisk belastning af rygmuskulaturen og/eller nakkemuskulaturen, og der vil være stor risiko for smerter i ryg og/eller nakke.

I flg. bekendtgørelsen om skærmarbejde, skal arbejdspladsen kunne tilpasses den person og det arbejde, der foregår ved skærmen, og ved ovennævnte skråstilling af skærmarbejdspladsen, vil dette ikke være opfyldt.
Skærmen bør normalt placeres sådan, så man har en synsafstand på 50 – 70 cm. Den optimale synsafstand finder man ved at :

  • sætte sig ved skærmen i en normal (og god) arbejdsstilling
  • fremkalde et skærmbillede med en tekst
  • få en kollega til at skubbe skærmen frem og tilbage, til man har fundet det sted, hvor teksten fremtræder tydeligst

De store grafiske skærme, hvor man skal kunne overskue hele skærmbilledet på en gang, kan det være nødvendigt at placere skærmen endnu længere væk. Det anbefales dog, at hvis man skal læse korrektur el. lign på disse skærme, så bør man ”blæse teksten op”.

Hvorfor sikre en optimal synsvinkel på skærm?

Fordi:
Skærmen så kan aflæses i den optimale arbejdsstilling for nakken. 

Herved opnår du:
Risikoen for nakkebesvær minimeres.

Fordi:
Øjnene derved ikke åbnes mere end højst nødvendigt, hvilket minimerer øjets tåreoverflade – og derved minimeres risikoen for udtørring eller huller i tårefilmen.

Herved opnår du:
Du minimerer risikoen for øjengener.

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 26. april 2021