Hvorfor vælge optimale farver i skærmbilledet?

Antal forskellige farver

Der bør ikke anvendes flere farver på skærmbilledet, end arbejdets art begrunder. Ved koncentreret læsning bør der kun benyttes ganske få farver – højst 4. Brug fortrinsvis farver til baggrunde og paneler, men brug altid farver med forsigtighed og omtanke, så de ikke gør skærmbilledet mere forvirrende:

Når du har behov for at læse koncentreret, er det vigtig at man begrænser antallet og valget af farver. Et skærmbillede med mange farver vil virke forstyrrende og hæmme forståelsen og læsehastigheden.
Mange farver kan hæmme læsehastigheden.
Pas på med at bruge mange farver

Fordi:

Det bliver lettere at læse skærmbilledet

Herved opnår du:

  • Du minimerer risikoen for fejlaflæsning af skærm
  • Du minimerer risikoen for øjengener og hovedpine

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 21. februar 2020