Del: - -

Optimal brug af kulturelt bestemte farvekoder?

Kulturelt bestemte farver

Der findes flere forskellige farver, som kulturelt er blevet tildelt nogle værdier. De mest kendte fra vores egen kultur er rød, gul grøn.

Rød (Advarsel)   
Gul (Opmærksomhed)   
Grøn (Normal tilstand)

Man skal derfor sikre sig, at brugen af disse farver i skærmbilledet harmonerer med de kulturelt bestemte værdier.
Man må f.eks. ikke bruge den grønne farve til en advarselsknap – eller et felt, som man helst ikke må bruge – eller til et felt, som skal markere en fejl el. lign. 

Som informationssignal, bør de ikke stå alene, men støttes af tekst eller symboler. Dels opfattes farver forskelligt, som beskrevet ovenfor, og dels kan man let forveksle farver, især når det drejer sig om små felter eller tegn. Farver bør derfor ikke anvendes som kode for enkelte tegn i f.eks. en tekst.

Hvorfor sikre optimal brug af kulturelt bestemte farvekoder?

Fordi:
Farvekode og handling så altid vil være overensstemmende.
Herved opnår du:
Du minimerer risikoen for fejlaflæsning af skærm

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 11. september 2020