Del: - -

Hvorfor anvende farver med nærliggende bølgelængder ved store farveflader, der støder op mod hinanden?

Antal forskellige farver

Der bør ikke anvendes flere farver på skærmbilledet, end arbejdets art begrunder. Ved koncentreret læsning bør der kun benyttes ganske få farver – højst 4. Brug fortrinsvis farver til baggrunde og paneler, men brug altid farver med forsigtighed og omtanke, så de ikke gør skærmbilledet mere forvirrende:

Når du har behov for at læse koncentreret, er det vigtig at man begrænser antallet og valget af farver. Et skærmbillede med mange farver vil virke forstyrrende og hæmme forståelsen og læsehastigheden.
Mange farver kan hæmme læsehastigheden.
Pas på med at bruge mange farver

Fordi:
Fladerne derved dannes i samme afstand på nethinden hvorved øjenmusklerne ikke skal arbejde hele tiden for at kompensere for store afstande i bølgelængde eller en farveflade kommer til at stå utydelig.

Herved opnår du:

  • Du minimerer risikoen for fejlaflæsning af skærm
  • Du minimerer risikoen for øjengener og hovedpine 

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 11. september 2020