Genopfriskningsfrekvens på mindst 75 Hz

Flimmer og genopfriskningsfrekvens (Hz)

Flimmer er en meget subjektiv oplevelse – og opleves især når man er træt.

Flimmer hænger meget sammen med skærmens genopfriskningsfrekvens. Dette skyldes den måde skærmbilledet dannes (dette gælder dog ikke for fladskærmene), idet tre elektronstråler sender en strøm af elektroner mod nogle fosfor-elementer (pixels) på bagsiden af skærmen, som så lyser op.

Men da det kun er én pixel, der kan rammes af gangen, er elektronstrålen nødt til at ”svirpe” hen over skærmen i et bestemt mønster, så alle pixels rammes i ét mønsterforløb.

Jo langsommere mønsterforløbet er – jo længere tid går der mellem den enkelte pixel rammes, og man vil derfor opleve, at skærmen står og blinker/flimrer.

I gamle skærme var genopfriskningsfrekvensen 50 Hz (50 gange i sekundet), hvilket især ved lyse skærmbilleder ofte vil opleves som flimrende.

I flg. bekendtgørelsen om skærmarbejde skal skærmbilledet være stabilt og fri for flimmer. Arbejdstilsynet anbefaler i Arbejdstilsynets vejledning D.2.3 ”Skærmarbejde”, at genopfriskningsfrekvensen er mindst 85 Hz.

På www.synsergonomi.dk kan du læse mere om dette.

Hvorfor sikre en genopfriskningsfrekvens på mindst 75 Hz? 

Fordi:
Du får en skærm, der ikke flimrer.

Herved opnår du:

  • Det er lettere at bevare koncentrationen
  • Færre øjengener
  • Du mindsker risikoen for de migræne - eller epilepsi-anfald, som kan udløses af lys. (dog ikke helt dokumenteret)

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 11. september 2020