Flimmer

Lysstofrør (der ikke er HF-forkoblede – HF: high frequency) kan opleves som flimrende og kan for visse personer virke generende.
Flimren opstår fordi lyset tændes og slukkes 50 gange i sekundet (net-spændingen på 50 Hz). Ved glødelys når glødetråden ikke at blive kold før den tændes igen, og den vil derfor ikke flimre.
Ved lysstofrør er det en elektronstråle som får noget lyspulver til at lyse (ligesom i en CRT-skærm , men da der ikke er nogen efterglød i fosforen så vil rørene altså blinke 50 gange i sekundet.

De fleste vil ikke umiddelbart kunne se dette, men visse personer kan opleve dette, samt man er mere følsom overfor det, når man er træt.
Ved HF-forkoblede lysstofrør vil denne blinken ikke kunne opleves, idet tænd/sluk-frekvensen er forøget til flere tusind gange i sekundet.

Hvorfor undgå belysning der flimrer? 

Fordi:

  • Det minimerer risikoen for at blive distraheret af belysningen
  • Det minimerer risikoen for at føle irritation og/eller ubehag ved belysningen
  • Det minimerer risikoen for migræne-og epilepsianfald (er dog ikke forskningsmæssigt påvist)

Herved opnår du:
Det er lettere at holde koncentrationen på arbejdsopgaven og giver dig derved mulighed for at løse den hurtigere og med en bedre kvalitet

Gå tilbage til spørgsmålene


Senest revideret den 11. september 2020